Constelatie..


O constelaţie este o grupare aparentă de stele, care, unite printr-o linie imaginară, se aseamănă cu un anumit obiect, animal, zeu etc. Pentru majoritatea constelaţiilor vizibile din emisfera nordică a Pământului, denumirile există deja din antichitate. Pentru cele vizibile numai din emisfera sudică, denumirile provin de la navigatori şi astronomi din epoca descoperirilor geografice, şi de aceea aceste constelaţii poartă denumiri ca de exemplu Microscopul, Maşina Pneumatică etc.

În astronomia modernă constelaţia este o anumită porţiune din sfera cerească exact delimitată, în jurul figurii imaginare iniţiale, astfel încât fiecare obiect ceresc poate fi atribuit unei constelaţii.

Poziţia relativă a stelelor din constelaţii nu este chiar fixă, ci se schimbă simţitor în decursul miilor de ani.

Istoric

Sistemul de constelaţii pe care îl folosim în prezent se bazează pe cele 48 de constelaţii descrise de renumitul astronom grec din Alexandria, Ptolemeu, în lucrarea sa cunoscută mai ales sub titlul ei arab Almagest. În această lucrare apărută în anul circa 150 î.H., Ptolemeu face o sinteză a cunoştinţelor despre astronomie din acea vreme, majoritatea datelor provenind de la observaţiile făcute de către Hiparh cu 300 de ani mai devreme. Catalogul cuprinde 1022 de stele care sunt grupate în 48 de constelaţii, dintre care 47 mai există şi azi; a 48-a, Argo Navis (Nava Argonauţilor ), a fost împărţită în 4 constelaţii: Carina, Puppis, Pyxis, Vela. Nu mai este cunoscut exact locul unde s-au aflat pe cer aceste figuri imaginare, însă există o particularitate a reprezentărilor care ne ajută: porţiunea de forma unui cerc în jurul polului sud ceresc, în care nu au existat constelaţii. De aici se poate deduce că locul trebuie să se afle undeva pe la 36° latitudine nordică. De asemenea, poziţia centrului acestui cerc faţă de polul sud de astăzi s-a schimbat datorită precesie; acest fapt ne indică timpul care a trecut de atunci: cca. 4500 ani. În acea perioadă existau civilizaţii înaintate atât în Babilonia cât şi pe insula Creta. În favoarea insulei Creta ar fi observarea constelaţiilor pentru scopurile navigaţiei pe mare, însă nu există nici o dovadă, poate şi din cauza catastrofei declanşată de erupţia vulcanului de pe insula Thera ( Santorini ) acum aproape 4000 de ani, care a avut un efect dezastruos asupra civilizaţiei minoice.

Constelaţiile în prezent

La congresul Uniunii Astronomice Internaţionale din 1922 s-a stabilit ca cerul să fie împărţit în 88 de constelaţii. Una dintre ele, constelaţia Şarpele (serpens), este alcătuită din două părţi separate pe cer: Serpens Caput şi Serpens Cauda (coada şi capul şarpelui).

Această listă conţine constelaţiile astronomice în ordinea alfabetică a denumirilor latine.

Numele latin Numele românesc Prescurtare Genitivul latin Steaua principală Stabilită de
Andromeda Andromeda And Andromedae Alpheratz (Sirrah) Ptolemeu
Antlia Maşina Pneumatică Ant Antliae Lacaille
Apus Pasărea Paradisului Aps Apodis Bayer
Aquarius Vărsătorul Aqr Aquarii Sadalmelik Ptolemeu
Aquila Vulturul Aql Aquilae Atair Ptolemeu
Ara Altarul Ara Arae Ptolemeu
Aries Berbecul Ari Arietis Hamal Ptolemeu
Auriga Vizitiul Aur Aurigae Capella Ptolemeu
Bootes Boarul Boo Bootis Arcturus Ptolemeu
Caelum Dalta Cae Caeli Lacaille
Camelopardalis Girafa Cam Camelopardalis Plancius
Cancer Racul Cnc Cancri Acubens Ptolemeu
Canes Venatici Câinii de Vânătoare CVn Canum Venaticorum Cor Caroli Hevelius
Canis Major Câinele Mare CMa Canis Majoris Sirius Ptolemeu
Canis Minor Câinele Mic CMi Canis Minoris Prokyon Ptolemeu
Capricornus Capricornul Cap Capricorni Deneb Algedi Ptolemeu
Carina Carena Car Carinae Canopus Lacaille
Cassiopeia Cassiopeia Cas Cassiopeiae Schedir Ptolemeu
Centaurus Centaurul Cen Centauri Rigil Kentaurus Ptolemeu
Cepheus Cefeu Cep Cephei Alderamin Ptolemeu
Cetus Balena Cet Ceti Menkar Ptolemeu
Chamelaeon Cameleonul Cha Chamaeleontis Bayer
Circinus Compasul Cir Circini Lacaille
Columba Porumbelul Col Columbae Phakt Plancius
Coma Berenices Părul Berenicei Com Comae Berenices Diadem Ptolemeu
Corona Australis Coroana Australă CrA Coronae Australis Alfecca Meridiana Ptolemeu
Corona Borealis Coroana Boreală CrB Coronae Borealis Alphekka (Gemma) Ptolemeu
Corvus Corbul Crv Corvi Alchiba Ptolemeu
Crater Cupa Crt Crateris Alkes Ptolemeu
Crux Crucea Cru Crucis Australis Acrux Hevelius
Cygnus Lebăda Cyg Cygni Deneb Ptolemeu
Delphinus Delfinul Del Delphini Sualocin Ptolemeu
Dorado Peştele de Aur Dor Doradus Bayer
Draco Dragonul Dra Draconis Thuban Ptolemeu
Equuleus Calul Mic Equ Equulei Kitalpha Ptolemeu
Eridanus Eridanul Eri Eridani Achernar Ptolemeu
Fornax Cuptorul For Fornacis Fornacis Lacaille
Gemini Gemenii Gem Geminorum Castor Ptolemeu
Grus Cocorul Gru Gruis Al Nair Bayer
Hercules Hercule Her Herculis Ras Algethi Ptolemeu
Horologium Orologiul Hor Horologii Lacaille
Hydra Hidra Hya Hydrae Alphard Ptolemeu
Hydrus Hidra Australă Hyi Hydri Bayer
Indus Indianul Ind Indi Bayer
Lacerta Şopârla Lac Lacertae Hevelius
Leo Leul Leo Leonis Regulus Ptolemeu
Leo Minor Leul Mic LMi Leonis Minoris Praecipua Hevelius
Lepus Iepurele Lep Leporis Arneb Ptolemeu
Libra Balanţa Lib Librae Zuben Elgenubi Ptolemeu
Lupus Lupul Lup Lupi Ptolemeu
Lynx Linxul Lyn Lyncis Hevelius
Lyra Lira Lyr Lyrae Vega Ptolemeu
Mensa Platoul Men Mensae Lacaille
Microscopium Microscopul Mic Microscopii Lacaille
Monocerus Licornul Mon Monocerotis Hevelius
Musca Musca Mus Muscae Hevelius
Norma Echerul Nor Normae Lacaille
Octans Octantul Oct Octantis Lacaille
Ophiuchus Ofiucus Oph Ophiuchi Ras Alhague Ptolemeu
Orion Orion Ori Orionis Beteigeuze Ptolemeu
Pavo Păunul Pav Pavonis Joo Tseo Bayer
Pegasus Pegas Peg Pegasi Markab Ptolemeu
Perseus Perseu Per Persei Mirphak (Algenib) Ptolemeu
Phoenix Phoenix Phe Phoenicis Ankaa Bayer
Pictor Pictorul Pic Pictoris Lacaille
Pisces Peştii Psc Piscium Alrischa Ptolemeu
Piscis Austrinus Peştele Austral PsA Piscis Austrini Fomalhaut Ptolemeu
Puppis Pupa Pup Puppis Naos Lacaille
Pyxis Busola Pyx Pyxidis Lacaille
Reticulum Reticulul Ret Reticuli Lacaille
Sagitta Săgeata Sge Sagittae Sham Ptolemeu
Sagittarius Săgetătorul Sgr Sagittarii Rukbat Ptolemeu
Scorpius Scorpionul Sco Scorpii Antares Ptolemeu
Sculptor Sculptorul Scl Sculptoris Lacaille
Scutum Scutul Sct Scuti Hevelius
Serpens Şarpele Ser Serpentis Unukalhai Ptolemeu
Sextans Sextantul Sex Sextantis Hevelius
Taurus Taurul Tau Tauri Aldebaran Ptolemeu
Telescopium Telescopul Tel Telescopii Lacaille
Triangulum Triunghiul Tri Trianguli Metallah Ptolemeu
Triangulum Australis Triunghiul Austral TrA Trianguli Australis Atria Bayer
Tucana Tucanul Tuc Tucanae Bayer
Ursa Major Ursa Mare UMa Ursae Maioris Dubhe Ptolemeu
Ursa Minor Ursa Mică UMi Ursae Minoris Polaris Ptolemeu
Vela Velele Vel Velorum Suhail al Muhlif Lacaille
Virgo Fecioara Vir Virginis Spica Ptolemeu
Volans Peştele Zburător Vol Volantis Bayer
Vulpecula Vulpea Vul Vulpeculae Hevelius
Culorile: Cerul Boreal Cerul Austral
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s